Inschrijven op Poort Lyceum

Wat leuk dat u en uw kind enthousiast zijn over onze school en dat hij of zij volgend jaar graag bij ons op school wil komen! Daarvoor moet u uw kind natuurlijk aanmelden. Het is echter zo, dat het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs sinds dit schooljaar is veranderd. Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden teveel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen en dat willen we natuurlijk graag voorkomen.

Nieuwe wetgeving rond schooladvies, doorstroomtoets en aanmelding in vo

Vanaf schooljaar 2023/2024 veranderen er een aantal zaken bij de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Zo wordt de naam ‘eindtoets’ vervangen door ‘doorstroomtoets’. Bij een hogere eindtoetsscore wordt het schooladvies in beginsel naar boven bijgesteld. Er komt een landelijk centraal aanmeldmoment voor groep 8-leerlingen die naar het vo gaan: tussen 25 maart en 31 maart. Er vinden hierna geen bijstellingen meer plaats.

Het maximum aantal te plaatsen leerlingen in leerjaar 1 bedraagt 150. Onze klassen zijn in alle leerjaren maximaal 25 leerlingen groot.

Top 3
Daarom vragen we u om, samen met uw kind, een top 3 van favoriete VO-scholen te maken. Uiterlijk 1 maart 2023 geven jullie deze top 3 door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. Dit formulier is vanaf 1 januari beschikbaar.

Meer informatie over aanmelden
Voor meer informatie over het aanmelden van uw zoon of dochter verwijzen wij u naar de website van KiesjeschoolinAlmere.nl. Daar vindt u alle verdere informatie, een animatiefilm en een overzicht van de veel gestelde vragen.

Als u van buiten Almere uw zoon/dochter wilt aanmelden, kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij de leerlingenadministratie@hetbaken.nl.

(Check goed het Plaatsingbeleid Poort Lyceum 2023-2024 voor een volledig én goede aanmelding)