1.1 voorwoord

Poort Lyceum is een school met een heldere visie op onderwijs, maatschappelijke vorming en op haar plaats in de gemeenschap. Poort Lyceum voelt zich aangesproken en geïnspireerd door de actuele oproep om maximaal gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen. Het onderwijsconcept is een aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in Almere, zodat iedere leerling in Almere een bewuste keuze kan maken voor het onderwijs dat bij hem of haar past.

Per schooljaar 2021-2022 werken we volgens het Kunskapsskolan onderwijsconcept. Kunskapsskolan maakt het mogelijk dat iedere leerling elk vak op eigen niveau, tempo en manier kan volgen. Kunskapsskolan werkt vanuit de leerdoelen op vmbo- havo- en vwo-niveau. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Kunskapsskolan: https://kunskapsskolan.nl/ouder/

Geïnspireerd door Kunskapsskolan biedt Poort Lyceum individuele coaching aan de leerlingen van alle leerjaren. De begeleiding is daarom altijd op maat. Leerlingen blikken terug op hun eigen functioneren en maken een persoonlijk ontwikkelplan dat is toegesneden op de eigen talenten en ambities. Zelfreflectie en zelfsturing zijn onmisbare competenties voor een succesvolle professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Poort Lyceum is meer dan een lesfabriek, het is een open gemeenschap van ouders, leerlingen en medewerkers én de wijk Poort. Leerlingen draaien mee in de opvang van de onderbouw, leerlingen zijn juniormentor, ouders worden actief uitgenodigd mee te draaien in de school. Tijdens onze Poortweken ontwikkelen leerlingen actief hun talenten en werken ze aan hun maatschappelijk bewustzijn. Op donderdagmiddag is er leerlingensoos (bv tafeltennis, tafelvoetbal, etc.) begeleid door de Schaapspoort, de samenwerkende kerken in de wijk Poort.

Poort Lyceum is dus niet zomaar een school. Ik nodig u van harte uit om op onze open dagen een kijkje te komen nemen in ons mooie schoolgebouw en kennis te nemen van onze visie op onderwijs in deze gids.

Bas Iliohan
Directeur

Ga naar onderwerp