6.1 Onderwijstijd

Onderwijstijd en lestabel
Wettelijke eis onderwijstijd mavo 3700; havo 4700 uur. De onderwijstijd mag ongelijk over de leerjaren worden verspreid. Scholen mogen activiteiten met het vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele activiteiten en LOB activiteiten laten meetellen. Activiteiten moeten onderdeel zijn van het onderwijsprogramma en onder verantwoordelijkheid vallen van een docent.

Inrichting van het schooljaar
Ieder leerjaar bestaat uit 4 periodes van 9 weken, waarbij de 9e week een zgn. ‘toetsweek’ is. Tijdens deze week hebben de eindexamenklassen schoolexamens, alle andere leerjaren hebben deze week een aangepast onderwijsprogramma zoals excursies en projectdagen. Op alle schooldagen is het studiecentrum bemenst en kunnen leerlingen onder begeleiding werken tussen 09:00 en 16:15 uur. Per dag is er 1 klokuur pauze voorzien. Er zijn vijf studiedagen voor medewerkers ingeroosterd.

mavo en havo

Totaal 1137 klokuur per jaar

 

Lesuitval
Bij afwezigheid van een docent wordt de les overgenomen door een onderwijsassistent. Leerlingen zien in hun rooster geen verandering, ze gaan voorbereid met hun spullen naar de les en werken daar rustig aan de hand van de lesplanner verder. Poort Lyceum kent dus geen lesuitval.

Vakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 7 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Vrije vrijdag na Hemelvaart 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 3 september 2023

 

 

 

 

6.2 Lestabel 2022-2023

VAK LJ 1 M/H LJ 1 H/V LJ 1 O&O Klas LJ2 M/H LJ2 H/V LJ 2 O&O Klas M3 M4 H/V3 H4 H5
NEDERLANDS 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
ENGELS 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FRANS 2 2 2 2 3 3 2 2,5 3
DUITS 0 0 2 2 3 3 2 2,5 3
GESCHIEDENIS 2,5 2,5 2 2 2 3 3 2 2,5 3
AARDRIJKSKUNDE 2,5 2,5 2 2 2 3 3 2 2 3
MAATSCHAPPIJLEER 0 0 0 0 2 0 0 2 0
LEVENSBESCHOUWING 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ECONOMIE 0 0 2 0 3 3 3 2,5 3
BIOLOGIE 0 0 0 0 3 3 0 2,5 3
NATUURKUNDE 0 0 0 0 0 0 3 3 3
SCIENCE 3 3 3 3 0 0 0 0 0
NASK1 0 0 0 0 3 3 0 0 0
SCHEIKUNDE 0 0 0 0 0 0 3 3 3
NASK2 0 0 0 0 3 3 0 0 0
WISKUNDE 4 4 4 4 3 3 3 0 0
WISKUNDE A 0 0 0 0 0 0 0 3 3
WISKUNDE B 0 0 0 0 0 0 0 3 3
LO 3 3 2 2 3 1 2 3 1
BSM/ LO2 0 0 0 0 4 4 0 4 4
BEELDENDE VORMING 1,5 1,5 1 1 0 0 0 0 0 0
CKV 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MUZIEK 1 1 1 1 0 0 0 0 0
O&O 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
T&T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARABISCH 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Ga naar onderwerp