6.1 Onderwijstijd

Onderwijstijd en lestabel
Wettelijke eis onderwijstijd mavo 3700; havo 4700 uur, vwo 5700 uur. De onderwijstijd mag ongelijk over de leerjaren worden verspreid. Scholen mogen activiteiten met het vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele activiteiten en LOB activiteiten laten meetellen. Activiteiten moeten onderdeel zijn van het onderwijsprogramma en onder verantwoordelijkheid vallen van een docent.

Inrichting van het schooljaar
Ieder leerjaar bestaat uit 4 periodes van 9 weken, waarbij de 9e week een zgn. ‘toetsweek’ is. Tijdens deze week hebben de eindexamenklassen schoolexamens, alle andere leerjaren hebben deze week een aangepast onderwijsprogramma zoals excursies en projectdagen. Op alle schooldagen is het studiecentrum bemenst en kunnen leerlingen onder begeleiding werken tussen 09:00 en 16:15 uur. Per dag is er 1 klokuur pauze voorzien. Er zijn vijf studiedagen voor medewerkers ingeroosterd.

mavo, havo, vwo

Totaal 1137 klokuur per jaar

 

Lesuitval
Bij afwezigheid van een docent wordt de les overgenomen door een onderwijsassistent. Leerlingen zien in hun rooster geen verandering, ze gaan voorbereid met hun spullen naar de les en werken daar rustig aan de hand van de lesplanner verder. Poort Lyceum kent dus geen lesuitval.

Vakanties schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Vrije vrijdag na Hemelvaart 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

 

 

 

 

6.2 Lestabel 2023-2024

 

Ga naar onderwerp