5.1 Leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie
Leerlingen praten mee over het schoolbeleid. Iedere klas heeft een klassenvertegenwoordiger die zitting heeft in de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad kiezen een voorzitter die contact heeft met het management en de agenda opstelt.
Leerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van Het Baken en in de deelmedezeggenschapsraad van Poort Lyceum. Zij praten mee met vertegenwoordigers van medewerkers en ouders. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen  medebeslissingsrecht.

Ouderparticipatie
Opvoeden doe je samen. Daarom hechten alle scholen aan een goede samenspraak met ouders.
Ouders hebben zitting in de ouderraad. Deze fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Het gaat hier over beleidsmatige onderwerpen, niet over het belang van de individuele leerling.
De MR en de DMR kennen ook een oudergeleding. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen medebeslissingsrecht.

5.2 Ouderparticipatie

Opvoeden doe je samen. Daarom hechten alle scholen aan een goede samenspraak met ouders. Ouders hebben zitting in de ouderraad. Deze fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Het gaat hier over beleidsmatige onderwerpen, niet over het belang van de individuele leerling.
De MR en de DMR kennen ook een oudergeleding. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen medebeslissingsrecht.

Ga naar onderwerp