2.1 Algemeen

Directeur:
Mevrouw Gea Heuven
Conrector bovenbouw:
De heer Jurgen Daams

Conrector onderbouw:
De heer Jeffrey Bras

Secretariaat:
Mevrouw Maura Blaauwgeers
Examensecretariaat:
De heer Jurgen Daams
Mevrouw Patricia Caron
Receptie:
Mevrouw Jeanine Partodiwirjo
Decaan:
Mevrouw Rachida Komenan
Rozanne van Asperen
Medewerker sociale veiligheid:
De heer Ed Drees
De heer Wim Gepken
Ondersteuningscoördinator:
Mevrouw Hanane Ayaou
Mevrouw Anne Oldenhof
Coördinator Passend Onderwijs:
Mevrouw Hester Beerling
Conciërges:
De heer Johan van Trigt
De heer Wim Gepken
Contactpersoon anti-pestbeleid/vertrouwenspersoon:
De heer Ed Drees
De heer Wim Gepken

2.2 Contact met school

Contact met school

Adres: Pim Mulierstraat 102
1362 LC Almere

Algemeen emailadres: poortlyceum@hetbaken.nl
Algemeen telefoonnummer: 036-8452300

Ga naar onderwerp