2.1 Algemeen

Directeur:
De heer Bas Iliohan
Adjunct directeur:
De heer Jurgen Daams
Secretariaat:
Mevrouw Joyce Pörtzgen
Mevrouw Erna de Bra
Examensecretariaat:
De heer Jurgen Daams
Mevrouw Patricia Caron
Decaan:
Mevrouw Rachida Komenan
Mevrouw Jacqueline Kip
Medewerker sociale veiligheid
De heer Ed Drees
Ondersteuningscoördinator:
Mevrouw Hanane Ayaou
Coördinator Passend Onderwijs:
Mevrouw Hester Beerling
Conciërges:
De heer Johan van Trigt
Contactpersoon anti-pestbeleid/vertrouwenspersoon:
De heer Vincent van der Heide
De heer Ed Drees

2.2 Contact met school

Contact met school

Adres: Pim Mulierstraat 102
1362 LC Almere

Algemeen emailadres: poortlyceum@hetbaken.nl
Algemeen telefoonnummer: 036-8452300

Ga naar onderwerp