2.1 Algemeen

Directeur:
De heer Bas Iliohan
Adjunct-directeur:
De heer Jurgen Daams
Secretariaat:
Mevrouw Maura Blaauwgeers
Mevrouw Erna de Bra
Examensecretariaat:
De heer Jurgen Daams
Mevrouw Patricia Caron
Receptie:
Mevrouw Jeanine Partodiwirjo
Decaan:
Mevrouw Rachida Komenan
Medewerker sociale veiligheid:
De heer Ed Drees
De heer Wim Gepken
Ondersteuningscoördinator:
Mevrouw Hanane Ayaou
Mevrouw Anne Oldenhof
Coördinator Passend Onderwijs:
Mevrouw Hester Beerling 
Conciërges:
De heer Joop van den Berg
De heer Wim Gepken
Contactpersoon anti-pestbeleid/vertrouwenspersoon:
De heer Ed Drees
De heer Wim Gepken

2.2 Contact met school

Contact met school

Adres: Pim Mulierstraat 102
1362 LC Almere

Algemeen emailadres: poortlyceum@hetbaken.nl
Algemeen telefoonnummer: 036-8452300

Ga naar onderwerp